Sukeban スケバン

HAIR: SENZI Creative Team
Shot by: Riccardo Raspa
Stylist: Irina Lakicevic

HAIR: SENZI Creative Team
Shot by: Riccardo Raspa
Stylist: Irina Lakicevic